Ajuste levert kwalitatieve juridische vertalingen, zowel voor particulieren, vrije beroepen als bedrijven.

Ajuste maakt juridische vertalingen van en naar het Nederlands, het Frans en het Spaans. Voor andere talencombinaties wordt
een beroep gedaan op freelance collega's.

Al uw stukken zullen voor u accuraat, inhoudelijk en taalkundig correct worden vertaald. Hierbij wordt telkens gezocht naar de juiste terminologie, stijl en schrijfwijze van uw documenten alsook naar de nodige nuances die bepaalde teksten vereisen.

Tal van juridische documenten worden enkel geldig vertaald als de vertaling wordt beëdigd. Dit betekent dat het document gewaarmerkt wordt door Ajuste als zijnde een door de rechtbank erkend en beëdigd vertaalbureau. Deze titel impliceert aantoonbare bekwaamheid, de nodige opleiding alsook voldoende vakervaring.

Uw vertaling wordt aldus als zijnde "correct en volledig" verklaard en wordt voorzien van een handtekening en stempel. Op die manier wordt uw vertaling een officieel stuk dat kan dienen voor allerhande officiële instanties.

Als beëdigd vertaalbureau is Ajuste onderworpen aan het beroepsgeheim. Al uw documenten worden aldus vertrouwelijk en met de nodige discretie verwerkt.

Bekijk hier onze WERKWIJZE

U kunt bij Ajuste
terecht voor

  • de vertalingen van allerhande akten
  • getuigschriften
  • attesten
  • testamenten
  • statuten
  • algemene voorwaarden
  • contracten
  • besluiten
  • verzoekschriften
  • bewijsstukken ...

kortom, alle stukken die kaderen binnen de juridische sector.

 

Als beëdigd vertaalbureau is Ajuste onderworpen aan het beroepsgeheim. Al uw documenten worden aldus vertrouwelijk en met de nodige discretie verwerkt.